Aviat estarà disponible la informació de la propera edició del Concurs

Bases

 • 1. El Concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé, està exclusivament reservat a la modalitat d'òpera.
 • 2. Els participants hauran de tenir un mínim de 18 anys i un màxim de 35 anys.
 • 3.La data límit d'inscripció es el 30 de setembre de 2022.
  La inscripció al concurs es gratuïta.

  Per realitzar la sol·licitud d'inscripció, cada participant haurà d'omplir el formulari “on-line” mitjançant la pàgina “web” oficial “www.fundaciomontserratcaballe.org” adjuntant a la vegada els documents demanats que es defineixen tot seguit:

  -Sol·licitud d'inscripció, degudament complimentada.
  Cada participant haurà de preparar tres àries del llistat oficial d'àries obligatòries i tanmateix tindrà que preparar tres àries de lliure elecció, que poden pertànyer al llistat d'àries obligatòries, però en cap cas, àries repetides seran vàlides.
  Una vegada rebuda la sol·licitud d'inscripció amb les àries indicades s'acceptaran canvis fins el tancament del termini d'inscripció, 30 de setembre de 2022. Qualsevol modificació del repertori caldrà notificar-se el més aviat possible mitjançant “e-mail” a: concurs@fundaciomontserratcaballe.org

  - Currículum vitae
  - Fotocopia del passaport o DNI. Una fotografía tamany carnet.
  - Fotocopia de qualsevol certificat d'estudis de música i cant.
  - Fotocopia dels diplomes o títols obtinguts i/o, en el seu lloc,
  - una carta de recomanació del mestre, professor/a de cant.
  - Facilitar l'enllaç d'una gravació en audio i/o video així com l'enllaç url de la pagina web si n'hi hagués.
 • 4. El concurs es reserva el dret d'admissió dels participants al mateix.
 • 5. Desenvolupament del concurs.

  Eliminatòries: 2,3,4 i 5 de novembre de 2022
  Cada concursant interpretarà 1 ària, solament, de les tres àries de lliure elecció, incloses en el seu formulari d'inscripció i caldrà seleccionar aquesta ària en el moment de realitzar la seva inscripció, “on line”, marcant la casella corresponent al omplir el seu formulari d'inscripció.

  Semifinal: 6 de novembre de 2022
  Es procedirà a interpretar 1 ària obligatòria escollida per el Jurat de les 3 aries obligatories.Les àries a interpretar a la Final, s'escolliran per part del Jurat, una vegada finalitzada la Semifinal i als finalistes se'ls comunicarà aquest mateix dia.

  Final: 7 de novembre de 2022
  Es procedirà a interpretar 1 ària escollida per el Jurat, del total de les 6 àries incloses al formulari d'inscripció de cada participant.
 • 6. L'ordre de participació dels concursants se'ls comunicarà per escrit, mitjançant “e-mail”, informant de la data exacta de la seva participació a la primera ronda eliminatòria, amb l'horari de l'assaig corresponent, sempre en el mateix dia.
 • 7. Per formalitzar la inscripció i poder ésser admès com a concursant, es necessari haver rebut tots els documents demanats i el llistat correcte de les 6 àries, fent notar l'ària de lliure elecció, escollida per a la primera ronda eliminatòria, fins el tancament de la inscripció el 30 de setembre de 2022.
 • 8. Els cantants admesos oficialment a participar en la XVI edició del Concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé, però que, per motius aliens a la seva voluntat, es trobin obligats a cancel·lar la seva participació, tindran que notificar, de manera immediata, la cancel·lació mitjançant un “e-mail” adreçat a: concurs@fundaciomontserratcaballe.org
 • 9. Totes les interpretacions es portaran a terme de memòria i amb l’idioma i tonalitat originals.
 • 10. El concurs posarà a disposició dels participants, pianistes acompanyants per la realització de les fases eliminatòries, així com per la Semifinal i la Final, amb els corresponents assaigs el mateix dia de l'audició.
 • 11. El concurs té, en propietat, tots els drets mundials de gravació i retransmissió per radio i televisió o qualsevol d’altre mitjà audiovisual de gravació, reproducció i/o difusió existent o que pogués sorgir en un futur, de les intervencions del concursant, el qual renuncia expressa i formalment a tots aquells drets que per aquest motiu l’hi poguessin correspondre. Aquestes gravacions son per l’arxiu del concurs i els mitjans audiovisuals per publicitat i no poden esser utilitzats per explotació comercial.
 • 12. El viatge i allotjament aniran a càrrec del propi concursant, així com l’obtenció del corresponent visat d’entrada a Espanya, en el cas que sigui necessari. El concurs adreçarà una carta oficial, certificant la participació del cantant que així ho demani, per obtenir el visat.
 • 13. Les decisions del Jurat son inapel·lables.
 • 14. El Jurat concedirà els premis següents:

  Primer Premi15.000€
  Segon Premi6.000€
  Tercer Premi3.000€

  El Jurat es reserva el dret de no concedir o de concedir “ex aequo” quelcom dels premis.

  Premi especial Saioa Hernández i Francesco Pio Galasso de 2.000€ a un participant de la final.

  El Teatro Real premiarà a un/a dels guanyadors/res per participar en una de les seves futures produccions.

  El Gran Teatre del Liceu premiarà a un/a dels guanyadors/res per participar en una de les seves futures produccions.

  El Festival Castell de Peralada premiarà a un/a dels guanyadors/res per participar en una de les seves futures edicions.

  El públic assistent a la Final atorgarà un Premi Honorífic.

 • 15. Tots els participants tindran que seguir les normes protocol-làries establertes per les Autoritats Sanitàries des de l’origen del viatge, aixi com les que siguin d’obligat compliment a la Comunitat de Madrid durant el període del concurs.